Optimalizácia obrázkov pre webové stránky skriptom

Ak chcete, aby sa vaša stránka načítavala rýchlo a chcete získať pekné skóre na stránkach pagespeed, lighthouse alebo všeobecne.. musíte optimalizovať veľkosť svojich obrázkov.

Našiel som jednoduchý skript, ktorý som ešte viac optimalizoval aby mi túto namáhavú úlohu zautomatizoval a rozhodol som sa ho tu zdieľať, ak by mal niekto záujem :)

Ak ho však chcete použiť, najskôr nainštalujte nasledujúce balíčky

sudo apt-get install optipng advancecomp pngcrush jpegoptim

Potom jednoducho použite tento skript vo svojom zdrojovom adresári webu, môžete nakonfigurovať jeden adresár ako výnimku, v mojom prípade pretože používam Hugo, je to adresár themes, kde nechcem optimalizovať obrázky.

#!/bin/bash
ignore=themes
file=optimg.flag

if [ -f "$file" ]; then
    option="-newer $file"
fi

find . -type f $option -not -path "./$ignore/*" -iname "*.png" -exec optipng -nb -nc {} \;
find . -type f $option -not -path "./$ignore/*" -iname "*.png" -exec advpng -z4 {} \;
find . -type f $option -not -path "./$ignore/*" -iname "*.png" -exec pngcrush -rem gAMA -rem alla -rem cHRM -rem iCCP -rem sRGB -rem time -ow {} \;
find . -type f $option -not -path "./$ignore/*" -iregex .*\.jpe?g$ -exec jpegoptim --all-progressive -f --strip-all {} \;

touch $file
powered by Disqus