Disqus 'po kliknutí' pre vaše stránky generované Hugom

Viem, viem .. to už niektoré témy ponúkajú, ale existuje veľa takých, ktoré nie. Mnoho zastaraných sprievodcov nefunguje a dokonca som mal problémy s hľadaním správneho riešenia.

V prvom rade

Toto sú premenné, ktoré musia byť v konfiguračnom súbore

disqusShortname = "yourdiscussshortname"
[params]
  disqusOnClick = true

Súvisiace CSS pre styling tlačidla

button {
 color: white !important;
 background-color: #1565c0;
 border: none;
 border-radius: 5px;
 padding: 10px 20px;
 margin: 6px 4px;
 font-size: 1.6rem;
 transition-duration: 0.4s;
 cursor: pointer;
}

button:hover {
 background-color: #42a5f5;
}

Partial disqus

Potom začneme s tým, ako by ste na svoju stránku príspevkov mohli zahrnúť disqus komentáre (ak ešte nie sú zahrnuté v téme).

Mali by ste nájsť html súbor svojej témy pre jednotlivé stránky a na konci sekcie článku (alebo ekvivalent), umiestnili by ste toto:

{{ partial "posts/disqus.html" . }}

Týmto zaistíte zahrnutie súboru, ktorý vytvoríme (alebo upravíme)

Tento súbor by mal byť buď tu, ak chceme úplne prepísať súbor témy (relatívne k vášmu koreňovému adresáru webu):

themes/<themename>/layouts/partials/posts/disqus.html

Alebo ak sa nechcete dotknúť súborov témy, potom tu (vo vzťahu k vášmu koreňovému adresáru webu):

layouts/partials/posts/disqus.html

A nakoniec je to obsah disqus.html, ktorý umožňuje použitie disqusOnClick

<!-- Adapted/developed by pduchnovsky, https://pduchnovsky.com/2020/11/disqus-on-click-for-hugo/ -->
{{- if and (not (eq (.Site.DisqusShortname | default "") "")) (eq (.Params.disableComments | default false) false) -}}
 {{- if .Site.Params.disqusOnClick -}}
 {{- $pc := .Site.Config.Privacy.Disqus -}}
  {{- if not $pc.Disable -}}
   {{- if .Site.DisqusShortname -}}
    <section id="disqus" style="text-align: center">
     <button
      class="disqus-comment-count"
      data-disqus-identifier="{{ .File.UniqueID }}"
      id="show-comments"
      onclick="disqus();return false;"
     >
      Comments
     </button>
     <div id="disqus_thread"></div>
     <script>
      window.onload = function () {
       if (["localhost", "127.0.0.1"].indexOf(window.location.hostname) != -1) {
        document.getElementById("disqus_thread").innerHTML =
         "Disqus comments not available when the website is previewed locally.";
        document.getElementById("show-comments").style.display = "none";
        return;
       }
      };
    
      var disqus_loaded = false;
      var disqus_config = function () {
       this.page.identifier = "{{ .File.UniqueID }}";
       this.page.title = "{{ .Title }}";
       this.page.url = "{{ .Permalink | html }}";
      };
      function disqus() {
       if (!disqus_loaded) {
        disqus_loaded = true;
    
        var e = document.createElement("script");
        e.type = "text/javascript";
        e.async = true;
        e.src = "//{{ .Site.DisqusShortname }}.disqus.com/embed.js";
        (
         document.getElementsByTagName("head")[0] ||
         document.getElementsByTagName("body")[0]
        ).appendChild(e);
    
        document.getElementById("show-comments").style.display = "none";
       }
      }
    
      var hash = window.location.hash.substr(1);
      if (hash.length > 8) {
       if (hash.substring(0, 8) == "comment-") {
        disqus();
       }
      }
    
      if (
       /bot|google|baidu|bing|msn|duckduckgo|slurp|yandex/i.test(
        navigator.userAgent
       )
      ) {
       disqus();
      }
     </script>
     <script
      id="dsq-count-scr"
      src="https://{{ .Site.DisqusShortname }}.disqus.com/count.js"
      async
     ></script>
     <noscript>
      Please enable JavaScript to view the
      <a href="https://disqus.com/?ref_noscript"> comments powered by Disqus. </a>
     </noscript>
     <a href="https://disqus.com" class="dsq-brlink">
      powered by <span class="logo-disqus">Disqus</span>
     </a>
    </section>   
   {{- end -}}
  {{- end -}}
 {{- else -}}
  {{ template "_internal/disqus.html" . }}
 {{- end -}}
{{- end -}}

Táto časť kódu zaisťuje, že vaše komentáre disqus sa načítajú iba po stlačení tlačidla, ak nastavíte premennú disqusOnClick, ak nie je definovaná, načíta sa predvolený súbor huga _internal/disqus.html

Zaisťuje tiež, že sa disqus nebude načítať, keď testujete lokálne, a tiež zobrazí množstvo komentárov vo vašom vlákne disqus.